Xem xét mặt tiền ngôi nhà, ngoại cảnh theo thuyết âm dương

Xây nhà ống là phổ biến ở các đô thị, nơi mà “tấc đất tấc vàng”, với đặc điểm là hẹp chiều ngang nên để có một căn nhà có tổng diện tích rộng thì chủ căn nhà phải tận dụng không gian trên cao. Việc bố trí hình khối, màu sắc, bài trí đồ đạc cần được cân nhắc để có sự hài hòa về âm dương và ngoại cảnh, hợp lí với những đặc điểm của phong thủy nhà ở.

Việc xây nhà ống để các tầng xếp chồng lên nhau là không thể khác vì đó là đặc điểm của nhà ống. Điều này không hẳn là sai hay xấu nhưng không đạt được dẫn dắt trên – dưới về hình thể và trường khí. Theo quy luật của phong thủy, càng đi lên cao, tính dương càng tăng, tính âm càng giảm (ánh nắng và gió nhiều hơn) nên cần bổ sung âm dương cho hài hòa.

thiết kế mặt tiền nhà ống 5m thiết kế mặt tiền nhà 4m phong thủy nhà 2 mặt tiền phong thủy mặt tiền nhà phong thủy mặt tiền phong thủy cho mặt tiền và mặt hậu(p2) phong thủy cho mặt tiền và mặt hậu(p1) phong thủy cho mặt tiền và mặt hậu phối cảnh mặt tiền nhà 4m nhà ống mặt tiền 3 5m mẫu nhà ống mặt tiền 4 5m mẫu mặt tiền nhà phố 4m mẫu mặt tiền nhà ống 5m mẫu mặt tiền nhà 4m mặt tiền nhà đẹp mặt tiền nhà phố đẹp 4m mặt tiền nhà phố 4m 2 tầng mặt tiền nhà phố 4m mặt tiền nhà phố 1 tầng đẹp mặt tiền nhà phố mặt tiền nhà ống đẹp mặt tiền nhà ống 5m đẹp mặt tiền nhà ống 5m mặt tiền nhà ống 4m đẹp mặt tiền nhà ống 4m mặt tiền nhà ống 4 5m mặt tiền nhà ống 3 tầng 5m mặt tiền nhà ống mặt tiền nhà 4m kiến trúc nhà ống mặt tiền 5m

thiết kế mặt tiền nhà ống 5m thiết kế mặt tiền nhà 4m phong thủy nhà 2 mặt tiền phong thủy mặt tiền nhà phong thủy mặt tiền phong thủy cho mặt tiền và mặt hậu(p2) phong thủy cho mặt tiền và mặt hậu(p1) phong thủy cho mặt tiền và mặt hậu phối cảnh mặt tiền nhà 4m nhà ống mặt tiền 3 5m mẫu nhà ống mặt tiền 4 5m mẫu mặt tiền nhà phố 4m mẫu mặt tiền nhà ống 5m mẫu mặt tiền nhà 4m mặt tiền nhà đẹp mặt tiền nhà phố đẹp 4m mặt tiền nhà phố 4m 2 tầng mặt tiền nhà phố 4m mặt tiền nhà phố 1 tầng đẹp mặt tiền nhà phố mặt tiền nhà ống đẹp mặt tiền nhà ống 5m đẹp mặt tiền nhà ống 5m mặt tiền nhà ống 4m đẹp mặt tiền nhà ống 4m mặt tiền nhà ống 4 5m mặt tiền nhà ống 3 tầng 5m mặt tiền nhà ống mặt tiền nhà 4m kiến trúc nhà ống mặt tiền 5m

thiết kế mặt tiền nhà ống 5m thiết kế mặt tiền nhà 4m phong thủy nhà 2 mặt tiền phong thủy mặt tiền nhà phong thủy mặt tiền phong thủy cho mặt tiền và mặt hậu(p2) phong thủy cho mặt tiền và mặt hậu(p1) phong thủy cho mặt tiền và mặt hậu phối cảnh mặt tiền nhà 4m nhà ống mặt tiền 3 5m mẫu nhà ống mặt tiền 4 5m mẫu mặt tiền nhà phố 4m mẫu mặt tiền nhà ống 5m mẫu mặt tiền nhà 4m mặt tiền nhà đẹp mặt tiền nhà phố đẹp 4m mặt tiền nhà phố 4m 2 tầng mặt tiền nhà phố 4m mặt tiền nhà phố 1 tầng đẹp mặt tiền nhà phố mặt tiền nhà ống đẹp mặt tiền nhà ống 5m đẹp mặt tiền nhà ống 5m mặt tiền nhà ống 4m đẹp mặt tiền nhà ống 4m mặt tiền nhà ống 4 5m mặt tiền nhà ống 3 tầng 5m mặt tiền nhà ống mặt tiền nhà 4m kiến trúc nhà ống mặt tiền 5m

thiết kế mặt tiền nhà ống 5m thiết kế mặt tiền nhà 4m phong thủy nhà 2 mặt tiền phong thủy mặt tiền nhà phong thủy mặt tiền phong thủy cho mặt tiền và mặt hậu(p2) phong thủy cho mặt tiền và mặt hậu(p1) phong thủy cho mặt tiền và mặt hậu phối cảnh mặt tiền nhà 4m nhà ống mặt tiền 3 5m mẫu nhà ống mặt tiền 4 5m mẫu mặt tiền nhà phố 4m mẫu mặt tiền nhà ống 5m mẫu mặt tiền nhà 4m mặt tiền nhà đẹp mặt tiền nhà phố đẹp 4m mặt tiền nhà phố 4m 2 tầng mặt tiền nhà phố 4m mặt tiền nhà phố 1 tầng đẹp mặt tiền nhà phố mặt tiền nhà ống đẹp mặt tiền nhà ống 5m đẹp mặt tiền nhà ống 5m mặt tiền nhà ống 4m đẹp mặt tiền nhà ống 4m mặt tiền nhà ống 4 5m mặt tiền nhà ống 3 tầng 5m mặt tiền nhà ống mặt tiền nhà 4m kiến trúc nhà ống mặt tiền 5m

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>