Vị trí và hướng phòng nên chọn lựa như thế nào là tốt?

Khi chọn hướng phòng, lấy bề mặt đón được ánh sáng mặt trời nhiều nhất làm hướng.

xu hướng phòng khách hiện đại xem hướng phòng khách xem hướng phòng bếp hướng đặt phòng bếp hướng phòng vệ sinh hướng phòng thờ hướng phòng ngủ theo tuổi hướng phòng ngủ theo phong thủy hướng phòng ngủ hợp tuổi hướng phòng ngủ hướng phòng làm việc hướng phòng khách theo phong thủy hướng phòng khách hướng phòng bếp hướng phòng hướng dẫn đặt phòng khách sạn hướng dẫn vệ sinh khoa phòng hướng dẫn trang trí phòng khách hướng cửa phòng vệ sinh hướng của phòng khách chọn hướng phòng khách

Có thể dựa vào năm sinh để chọn vị trí cho phòng:

–   Người sinh năm Tý kỵ nhà ở chính Nam hướng ra chính Bắc, nên chọn nhà ở chính Đông hướng ra chính Tây.

–    Người sinh năm Sửu kỵ nhà ở Tây Nam, lệch

Nam hướng ra Đông Bắc, lệch Bắc, nên chọn nhà ở chính Đông hướng ra chính Tây.

–   Người sinh năm Dần kỵ nhà ở Tây Nam, lệch Tây hướng ra Đông Bắc, lệch Đông, nên chọn nhà ở chính Bắc hướng ra chính Nam.

–   Người sinh năm Mão kỵ nhà ở chính Tây hướng ra chính Đông, nên chọn nhà ở phía Tây hướng ra phía Đông.

–  Người sinh năm Thìn kỵ nhà ở Tây Bắc, lệch Tây hướng ra Đông Nam, lệch Đông, nên chọn nhà ở chính Nam hướng ra chính Bắc.

–   Người sinh năm Tỵ kỵ nhà ở Tây Bắc, lệch Bắc hướng ra Đông Nam, lệch Nam ở chính Nam hướng ra chính Bắc.

–   Người sinh năm Ngọ kỵ nhà ở chính Bắc hướng ra chính Nam, nên chọn nhà ở chính Bắc hướng ra chính Nam.

–   Người sinh năm Mùi kỵ nhà ở Đông Bắc, lệch Bắc hướng ra Tây Nam, lệch Nam, nên chọn nhà ở phía Tây hướng ra phía Đông.

–   Người sinh năm Thân kỵ nhà ở Đông Bắc, lệch Đông hướng ra Tây Nam, lệch Tây, nên chọn nhà ở chính Nam hướng ra chính Bắc.

–  Người sinh năm Dậu kỵ nhà ở chính Đông hướng ra chính Tây, nên chọn nhà ở chính Đông hướng ra chính Tây.

–   Người sinh năm Tuất kỵ nhà ở Đông Nam, lệch Đông hướng ra Tây Bắc, lệch Tây, nên chọn nhà ở chính Bắc hướng ra chính Nam.

–   Người sinh năm Hợi kỵ nhà ở Đông Nam, lệch Nam hướng ra Tây Bắc, lệch Bắc, nên chọn nhà ở phía Tây hướng ra phía Đông.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>