Vì sao nhà ở cần phải cách xa chùa, miếu?

Những người quan niệm có thần linh trên thế gian đều cho rằng những nơi như chùa, miếu, đền thờ, đạo quán, nhà thờ là nơi gần thần linh nhất, là nơi trấn quỷ diệt tà, vì thế ở đó sẽ có cảm giác an toàn.

đọc truyện ma miếu hai cô đọc truyện ma miếu ba cô đi chùa mà ngủ gục truyện ma trong chùa truyện ma rùng rợn miếu ba cô truyện ma miếu hai cô truyện ma miếu ba cô truyện ma miếu 3 cô phim ma miếu thờ ma trong chùa ma ở văn miếu ma ở chùa ma nhập ở chùa ma miếu xóm mình ma miếu xóm em voz ma miếu voz ma miếu hồn ma trong chùa chuyện ma ở chùa bửu sơn bóng ma ở chùa bia hạ mã ở văn miếu bắt ma ở chùa hàng bắt ma ở chùa dư hàng ảnh ma chùa láng ai đi chùa mà ngủ gục

Trên thực tế, những nơi gần chùa miếu, đền thờ v.v… nếu dựa trên nguyên tắc Phong Thủy là nơi vô cùng không thích hợp cho cư ngụ vì đây là những nơi “âm khí” nặng nhất vì một số “âm linh” đều tập trung ở nơi này tạo nên “âm sát”.

Phong Thủy học truyền thống chủ yếu nghiên cứu trạng thái của trường khí, mà âm dương hai khí có cân bằng hay không đều có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cơ thể và tâm lý con người. Lý luận Phong Thủy cho rằng nơi gần chùa, miếu… vì có quá nhiều u oán, cũng có thể nói là “âm khí” tập trung nhiều gây nên sự mất cân bằng âm dương, cho nên ở gần chùa miếu không có lợi cho người cư ngụ.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>