Văn phòng làm việc nên bố trí như thế nào để cả công ty và con người đều tài vượng?

Văn phòng làm việc cũng giống như một bộ não của công ty, việc tài vận tốt xấu thế nào có liên quan đến tiền đồ phát triển sau này của công ty, vậy thì làm thế nào mới có thể khiến cho công ty và con người mới có thể có tài vận tuôn trào đầy?

1358304704

Muốn biết được sự thoái vượng của công ty, đầu tiên cần phải xem sơn hướng thoái vượng và môi trường xung quanh của toà nhà nơi công ty đang đạt văn phòng đó, vị trí mở cửa của toà nhà đó thoái vượng nguyên vận không thể tách rời vận khí của toàn bộ văn phòng công ty.

Tiếp đó là phải xem xét xem bố cục sắp đặt trong nội bộ văn phòng đã hợp lý khí chưa, khi xắp đặt bố trí trong văn phòng có thể thôi tài thôi đinh (đình chỉ nhân viên trong công ty). Tài lộc là gốc của con người, con người cội rễ của tài lộc, hai điều đó cũng bổ trợ cho nhau. Văn phòng ở những phương hướng khác nhau thì có vận khí xếp đặt, bố trí cũng không giống nhau. Khi bố trí bên trong văn phòng, ở phía chính trước mặt (vị trí Tây Nam), có nuôi một bể có (dùng để tuần hoàn nước) hoặc có quả cầu khai vạn tuần hoàn, tuần hoàn vận chuyển 24 giờ để thôi tài (tăng tài lộc), vậy thì công ty của bạn nhất định tài vận được mở rộng, tài nguồn kéo vào.

Phía sau của văn phòng (phía Đông Bắc), ở đây là nơi quản lý nhân viên trong công ty, đặt những vật phẩm nặng mà cao to để thôi đinh, công ty của bạn nhất định sẽ thêm nhiều nhân tài đến, ở phía Tây và Tây Bắc là nơi chủ tiết tài, ở nơi này vận dụng không thích hợp sẽ xuất hiện sự cấu kết trong ngoài hoặc có những việc nhìn tiền mờ mắt, không nên đặt những đồ vật động, nên đặt ghế salon, bàn trà hoặc bàn hội nghị…

Còn phía Đông Nam hoặc Đông là nơi lưu động nhân viên chính (tránh nhân đinh) vận dụng không tốt thì nhân viên công ty đến rồi đi, không giữ chân được nhân tài, nên đặt các vật động ở vị trí này như quạt điện, điều hoà, ti vi… Các văn phòng hoặc tòa nhà văn phòng vượng; cần kết hợp sự bày trí, bố cục hợp lý bên trong và bên ngoài, để mỗi đồ vặt phẩm đều phát huy được hết tác dụng tốt nhất, sự phát triển của công ty mới thuận lợi, tài vận sẽ thăng tiến lên.

Ngược lại, nếu công ty di dời hoặc mở văn phòng ở phía Tây hướng phía Đông (Dậu Sơn Mão hướng), mở cửa hướng Bắc hoặc Đông Nam, bên trong bố cục sắp xếp lại không hợp lý khí, thì cho dù công ty có thực lực mấy cũng càng ngày càng nhỏ lại, còn xuất hiện hiện tượng rò rỉ dần trong nội bộ. (Những văn phòng chuyển đến hoặc các căn phòng có hiện tượng vận khí biến tốt hoặc biến xấu đi là rất thường gặp).

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>