Văn phòng của sếp tổng phải được lựa chọn như thế nào?

Vì sao văn phòng phải tìm được môi trường tốt

Phân tích từ góc độ phong thủy chuyên nghiệp, lựu chọn nơi chốn của văn phòng, nhất định cần khiến cho Ngũ hành nơi đó “sinh vượng” (có tác dụng trợ giúp con người) trong nghiệp chủ mệnh có “hỷ dụng thần” mới là sinh tài bảo địa lý tưởng nhất. Một môi trường tốt mà phong thủy sinh ra trường khí sẽ có tác dụng trợ giúp nhất định cho cơ thể và trí tuệ của con người, từ đó mà từng bước làm ăn hưng vượng, sự nghiệp thành công.

1329467198_318240843_2-cong-ty-noi-that-deN-BaO-chuyen-thiet-ke-van-phong-da-Nng

 Văn phòng của chủ quản nên lựa chọn như thế nào?

Văn phòng là nơi quan trọng sinh tài, muốn tài vận hưng thịnh, phong sinh thủy khơi thì phải tìm được môi trường tốt, phong thủy tốt. Chủ quản nắm chính sách quản lý công ty, cần có những khả năng phán đoán và khả năng quyết sách mạnh, thì mới có thế chớp được thời cơ. Nếu phong thủy không tốt ảnh hưởng đến khả năng quyết sách của chủ quản, quyết sách sai lầm tất sẽ đem lại tổn thất to lớn cho công ty, cho nên cần phải tạo ra phong thủy môi trường tốt đẹp, tạo ra khả năng quyết sách tốt nhất, vì công ty giành được những lợi ích lớn nhất.

Phân tích từ góc độ phong thủy chuyên nghiệp, lựa chọn một nơi văn phòng cho chủ quản nhất định cần khiến cho Ngũ hành nơi đó sinh vượng, đồng thời tổng mệnh ông chủ phải có “hỷ dụng thần”, tốt nhất có thể tỷ hợp hoặc cùng nhau sinh vượng của chủ quản mới là lý tưởng nhất.

Một công ty hoặc một đơn vị hưng vượng thì “mệnh cục” hoặc “hỷ dụng thần” giữa ông chủ và chủ quản đều là tương sinh tương vượng, một người chủ quản mà có thể trợ giúp cho ông chủ thì mệnh cục phần lớn là tương hợp với ông chủ hoặc có dụng thẩn Ngũ hành khỏi trợ vượng.

Nếu không phải như vậy, nhất định sẽ đem lại cho ông chủ và chủ quản đó những phiền muộn và tổn thất. Đối với ông chủ mà nói, lựa chon văn phòng cho chủ quản và chủ quản lựa chọn là bước đầu của sự thành công, nhất thiết không được coi nhẹ. Một môi trường phong thủy tốt thì trường khí sinh ra đều có lợi rất lớn đối với cơ thể, chiến lược, trí tuệ, tài vận của ông chủ và những thuộc hạ bên dưới, tiếp đó có thể làm hưng vượng công ty, sự nghiệp đi tới thành công.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>