Trong 1 tòa nhà, liệu các căn hộ có cùng một phong thủy hay không?

Nếu dùng toạ hướng để đoán định cát hung của một căn nhà thì liệu những căn hộ cùng hướng của một toà nhà (một đơn nguyên từ tầng 1 lên đến tầng trên cùng) có sản sinh ra hung cát giống nhau không?

Thực ra, điều này chỉ là tương đối. Ví dụ, một đơn nguyên phạm phải Ngũ Hoàng, Nhị Hắc sát thì rất nhiều căn hộ cùng đơn nguyên đó sẽ mắc bệnh truyền nhiễm do chịu ảnh hưởng của Lưu niên Phi Tinh. Nhưng liệu tất cả những căn hộ thuộc đơn nguyên đó cũng chịu ảnh hưởng như nhau không? Điều này còn phụ thuộc vào sự ảnh hưởng của từ trường con người.

p61

Một số thầy phong thuỷ đứng ở ngoài toà nhà, định vị trí toạ hướng rồi đoán định ngay phong thuỷ. Điều này thật sự sai lầm nghiêm trọng. Bởi vì, họ đã bỏ qua nhân tố con người. Bản thân con người cũng có từ trường. Sau khi người bước vào một căn nhà thì căn nhà đó chịu sự ảnh hưởng của con người khiến từ trường cũng thay đổi theo.

Nếu dùng la bàn đứng ngoài mỗi tầng để đo thì sẽ phát hiện ra toạ hướng của mỗi một căn nguyên trong toà nhà cũng có phần khác biệt. Cho dù cùng một tầng, tiến một bước hoặc lùi một bước thì kim của la bàn cũng sẽ dịch chuyển. Điều này giải thích tại sao cùng một hướng mà mỗi một căn hộ lại có hung cát khác nhau. Nguyên nhân là do từ trường của con người trong mỗi căn hộ đó nhiều ít khác nhau.

Ví dụ người rất nhiều thuỷ ở trong một căn hộ sẽ khiến cho căn hộ đó vô cùng ẩm thấp, thậm chí thường xuyên rò rỉ nước. Nhưng nếu thay thế bằng người rất nhiệt thì từ trường của căn nhà đó lập tức trở nên rất nóng, thậm chí cây cối trồng trong nhà cũng khô héo.

Một căn nhà mới, sau khi ở được 10 năm, từ trường của nó nhất định khác hắn với 10 năm trước. Tuy nhiên nếu căn nhà ấy vẫn để trống trong 10 năm thì từ trường của căn nhà cũng chẳng có gì biến đổi. Như vậy ta có thể thấy rằng, con người sẽ làm cho từ trường thay đổi.

Người sống trong môi trường khác nhau sẽ tạo ra từ trường không giống nhau. Giải tượng của la bàn chia ra làm hai tầng, tầng 1 là đại diện cho vị trí chính xác của nơi đó trên địa cầu. Tầng 2 đại diện cho hướng của vị trí đó đã biến đổi sau khi có con người. Phong thuỷ chỉ một. loại từ trường đã bị thay đổi sau khi có con người tác động vào và tạo ra ngũ hành âm dương.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>