Trần phòng khách có nên trang trí hay không? và tại sao?

Trang trí cho trần nhà là việc thích hợp. Nhưng trang trí cho trần nhà có xà ngang sẽ làm cho trần càng thấp hơn, bất luận trên phương diện phong thuỷ hay trên phương diện thiết kế đều không thích hợp./images/post/2015/06/04/11//Tran-Thach-Cao-46.jpg

 

Trong trường hợp này, có thể lựa chọn loại trang trí ở giữa cao, xung quanh thấp, như vậy sẽ cho cảm giác nhẹ nhàng hơn. Nếu ở chính giữa có treo thêm đèn bằng thuỷ tinh thì càng có tác dụng “hoạ long điểm nhãn”. Nhưng cần chú ý không được gắn gương lên trần nhà vì đó là việc đại kị trong phong thuỷ.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>