Tìm hiểu sơ lược bố cục căn nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ

Bố cục căn nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ: Tọa hướng của căn nhà này là vượng hướng, hơn nữa hướng Đông Nam là tài thần vị. Cho nên tài vận và sức khoẻ vận đều tuyệt vời.

p48

Tài vận: Cửa sổ phòng khách nằm tại vị trí Đông Nam tiểu thái cực, cũng là tài vị. Góc bên phải của cửa sổ là tốt nhất bởi vì đại và tiểu thái cực đều thuộc vị trí Đông Nam, hình thành thế lưỡng cực tài vị tương giao. Đặt bể cá, bánh xe phong thuỷ, chậu cây cảnh ở đâv có tác dụng thúc vượng cực tốt.

Sức khoẻ nhân đinh: hướng Tây Bắc là đinh thần vị. Phía Tây Bắc nhà bếp bên đặt bếp đun sẽ tốt cho sức khoẻ. Đồng thời phía Tây Bắc đại tiểu thái cực trong phòng khách đặt nồi cơm điện cũng có thể tăng cường nhân đinh và sức khoẻ vận.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>