Tìm hiểu ô vuông cửu cung là gì?

Ô vuông là đường kẻ ô gồm chín số từ 1 đến 9 nằm bên trong. Chín số này đại diện cho 9 vì sao trên trời: Nhất Bạch tinh, Nhị Hắc tinh, Tam Bạch tinh, Tứ Lục tinh, Ngũ Hoàng tinh, Lục Bạch tinh, Thất Xích tinh, Bát Bạch tinh, cửu Tử tinh. Mỗi một ô vuông nhỏ trong ô vuông đại diện cho một trạng thái phi phục của một ngôi sao. Chín ngôi sao này phi phục theo quỹ đạo cố định, thông qua hiểu biết vị trí phi phục của chín ngôi sao, ta có thể biết được hung cát của vị trí đó.

1358958245_so_do_phi_tinh

Trong phong thủy, ô vuông cửu cung không những đại diện cho vị trí phi phục của chín ngôi sao mà còn lồng tám quẻ vị trong bát quái vào trong ô vuông cửu cung. Đồng thời phán đoán hung cát của quẻ vị qua sự biến hóa trạng thái phi phục của Phi Tinh mỗi quẻ vị. Tuy nhiên cần phải chú ý: Quẻ vị trong bát quái là cố định còn Phi Tinh lại thay đổi phi phục không ngừng.

Cho nên, không phải một Phi Tinh nào cũng đại diện cho một quẻ vị. Mà Phi Tinh đậu xuống quẻ vị nào thì sẽ khiến cho quẻ vị tương ứng thay đổi.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>