Tìm hiểu giải mã giấc mơ thấy tỉ tượng

thấy áo gấm thì được ân sủng. thây gai góc bùn lầy thì mưu không thành

ti tuong Giải mã các bí ẩn giấc mơ tỉ tượng

– Đến huyện lỵ, vào nhà quan thì mơ thấy quan tài.

– Được tiền: mơ thấy bẩn thỉu.

– Vinh hiển phú quý thì nằm mơ thấy lên cao.

– Nằm mơ thấy cá thì mưa.

– Nằm mơ thấy gọi chó thì được ăn.

– Nằm mơ thấy áo trắng thì có việc chôn cất.

– Nằm mơ thấy áo gấm thì được ân sủng.

Nằm mơ thây gai góc bùn lầy thì mưu không thành

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>