Tìm hiểu giải mã giấc mơ thấy khóc

Thấy người chết khóc là có tai tiếng. Thấy người chết khóc trong lòng mình là sắp có tài lớn.

– Chiêm bao thấy khóc lóc với người là điềm vui vẻ đáng mừng.

khoc1 Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy đang khóc

– Chiêm bao thấy khóc lóc với người là điềm vui vẻ đáng mừng.

– Thấy khóc lớn tiếng là thích thú vì thành công.

– Thấy người ở xa đến nhà mình khóc là điềm dữ đáng sợ.

– Thấy ngồi trên giường khóc là có hung tin.

– Thấy mếu khóc là có kiện tụng.

– Thấy vừa khóc vừa cười là bịnh lâu ngày sắp lành.

– Thấy người chết khóc là có tai tiếng.

– Thấy người chết khóc trong lòng mình là sắp có tài lớn.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>