Tìm hiểu giải mã giấc mơ thấy điều lành, điều dữ

thấy gánh đất vào nhà: mọi chuyện đều.  thấy núi lở, nước lớn: rất dữ.
diem lanh Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy điều lành, điều dữ

– Nằm mơ thấy lên trời, đi vào mặt trăng: đại quý.

– Nằm mơ thấy trời quang mây tạnh: buồn lo.

– Nằm mơ thấy ánh sáng mặt trời chiếu: khỏi bệnh.

– Nằm mơ thấy trời mở cửa: được quan tước.

– Nằm mơ thấy bay lên trời: có địa vị cao sang.

– Nằm mơ thấy trời lở: lo lắng cho cha mẹ.

– Nằm mơ thấy trời đỏ: điềm lành.

– Nằm mơ thấy trời đen: điềm dữ.

– Nằm mơ thấy trời sáng dần: điềm lành, sông lâu.

– Nằm mơ thấy mặt trời, mặt trăng rơi: cha mẹ chết.

– Nằm mơ thấy nuốt mặt trăng, mặt trời: sinh quý tử.

– Nằm mơ thấy mặt trời, mặt trăng khuyết: phải đấu tranh.

– Nằm mơ thấy bị sét đánh: đại quý, đại cát.

– Nằm mơ thấy gió thổi: ốm đau.

– Nằm mơ thấy mây nổi bốn bề: giao lưu tiếp xúc.

– Nằm mơ thấy tuyết rơi: hết lo buồn, tốt.

– Nằm mơ thấy sấm sét: có tước quan.

– Nằm mơ thấy cầu vồng mọc: có chuyện binh đao.

– Nằm mơ thấy đang đi gặp mưa: được ăn uống.

– Nằm mơ thấy sương rơi: việc chẳng lành.

– Nằm mơ thấy gió mưa: có người chết.

– Nằm mơ thấy mây đen kín trời: có dịch bệnh.

– Nằm mơ thấy mây ngũ sắc: đại cát.

– Nằm mơ thấy đất nứt: làm quan to.

– Nằm mơ thấy động đất: thăng chức.

– Nằm mơ thấy đá lớn: thêm của cải.

– Nằm mơ thây dời đá vào nhà: đại cát.

– Nằm mơ thấy lên núi đá: đại cát.

– Nằm mơ thấy gánh đất vào nhà: mọi chuyện đều

– Nằm mơ thấy núi lở, nước lớn: rất dữ.

– Nằm mơ thấy đập tay vào núi: sinh quý tử.

– Nằm mơ thấy núi rừng có huyệt: điềm lành.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>