Tìm hiểu đặc tính Thổ có ý nghĩa gì trong phong thủy?

Thổ là “Giá tường”. Trồng trọt là giá, thu hoạch là tường. Thổ có chắc năng nuôi dưỡng vạn vật, sinh hoá, tàng nạp chính vì vậy Thổ bao gồm cả bốn hành còn lại, là mẹ của vạn vật, có tính chất cống hiến, trung hậu, Thổ chủ Tin.

Alien_Landscape

Trong tứ trụ Thổ vượng mặt rộng mũi cao, cơ thể cường tráng, giữ chữ tín, lòi nói đi đôi với hành động, trung hậu thẳng thắn, dũng cảm, trung thành chí hiếu, vui vẻ cống hiến, vừa biết thu vừa biết giữ.

Nếu xét Tứ trụ của một người khi sinh ra mà Thổ quá nhiều thì người đó có tính cách hướng nội, bướng bỉnh, cố chấp, công việc không rõ ràng; Thổ mà thiếu thì mặt to mũi tẹt, thần sắc ngưng trệ, có lời bất tín, cay độc, kẹt xỉ, tự tư tự lợi, cố chấp, không hiểu lý tình.

Thổ chủ Tín, tính nặng, tình đầy, vị ngọt, màu vàng. Người Thổ thịnh, lưng tròn mũi rộng, mặt mày thanh tú, nói hay, âm thanh nặng, là người trung hiếu thành thật, độ lượng khoan dung, tính tình dứt khoát, lời nói việc làm thống nhất, làm việc thì hiệu quả.

Thổ khí quá nhiều thì suy nghĩ cứng nhắc, mờ tối chậm chạm, hướng nội, thích tĩnh. Nếu khí thổ ít thì người có dáng nặng nhọc, mặt to mũi thấp, làm điều độc hại cho người, không giữ chữ tín không hiểu lý tình.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>