Tìm hiểu đặc tính Kim có ý nghĩa gì trong phong thủy?

Kim là ‘Tòng cách”. Tòng giả là tòng thuận, phục tùng; cách giả là biến cách, cải cách. Cải cách, biến cách thi hành cần uy lực, chính vì vậy Kim có 2 đặc tính cương và nhu, kéo dài, biến cách, hư sát, Kim chú là Nghĩa.

h4

Người sinh ra trong Tứ trụ có hành Kim quá vượng là người mặt trắng, xương nhỏ vừa tầm, thân thể khỏe mạnh, nghĩa khí, cương nghị quyết đoán, không vì cường bạo, trọng nghĩa khinh tài ghét kẻ ác như kẻ thù, tự biết trắng đen, trọng nhân cách, rất có liêm sỉ.

Nếu Tứ trụ có hành Kim quá nhiều, làm việc lỗ mãng, hữu dũng vô mưu, hiếu chiến tham lam, bất nhân bất nghĩa; hành Kim quá ít là người yếu đuối, thiếu quả quyết, tham dâm háo sát, hà khắc cay độc.

Kim chủ là Nghĩa, tinh cương, nhiệt tình, vị cay, màu trắng. Người Kim vượng, xương thịt tương xứng, mặt mũi trắng trẻo, mày cao mắt sâu, thân thể khỏe mạnh, cương nghị quả quyết, trọng nghĩa khinh tài… Kim quá nhiều lại là người hữu dũng vô mưu, tham lam bất nhân. Kim mà thiếu thì cơ thể gầy nhỏ, coi thường người khác, kiệt xỉ, tham dâm háo sát, gian tham bỉ lậu.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>