Thuyết âm dương – Nguồn gốc và những luận cứ

Nguồn gốc

Theo các học giả Trung Quốc thì thuyết âm dương đã được hình thành từ thời Hoàng Đế (năm 2879 – 253 trước công nguyên) tương đương thời 18 đời vua Hùng – Lạc Long Quân và Hùng vương của Việt Nam.

Minh chứng cho điều này, các nhà khoa học Trung Quốc đã dẫn ra trong kinh dịch với sự xuất hiện hào dương (-) và hào âm mà trong Bát Quái thì hào Âm và hào Dương đã được nói đến trong sách cổ “Liên Sơn” đời nhà Hạ. Hơn nữa, trong sách “kinh Sơn Hải” có câu: “Phục Hy (tức vua phục Hy trước vua Thần Nông, Trung Quốc) được Hà Đồ” Do đó người Hạ gọi “Liên Sơn”.

Sau thời Hoàng đế đầu nhà Hạ, nhà Thương gọi là “Quy Tàng” trong “Liên sơn” có Hà Đồ, sách “bát quái liên sơn” đời nhà Hạ là do hai hào âm và dương cơ bản nhất cấu thành.

vận dụng thuyết âm dương trong y học ứng dụng thuyết âm dương ngũ hành trong y học ứng dụng thuyết âm dương ngũ hành trong phong thủy ứng dụng học thuyết âm dương trong y học cổ truyền ứng dụng học thuyết âm dương trong y học ứng dụng của học thuyết âm dương trong y học thuyết âm dương trong y học thuyết âm dương trong thuật trường sinh thuyết âm dương ngũ hành trong y học thuyết âm dương ngũ hành trong phong thủy thuyết âm dương ngũ hành trong kiến trúc thuyết âm dương ngũ hành trong ẩm thực thuyết âm dương ngũ hành bát quái thuyết âm dương ngũ hành thuyết âm dương bát quái ngũ hành thuyết âm dương bát quái học thuyết âm dương trong đông y học thuyết âm dương trong y học cổ truyền học thuyết âm dương ngũ hành trong đông y

Những luận cứ

Từ những luận cứ trên mà có học giả Trung Quốc cổ kim đều thống nhất thuyết âm dương được hình thành từ đời nhà Hạ là có căn cứ vững chắc.

Về vấn đề thống nhất thuyết âm dương như thế nào và xác minh nó ra sao là việc của chính các học giả Trung Quốc, ở nơi mà nó ra đời, bàn thảo tiếp. Chúng ta chỉ đề cập để tham khảo mà không tranh luận, bởi không thể tranh luận.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>