Thuật coi bói xem tướng tạm đình

Ba phần trên mặt: trán, mũi, nhân trung đến cằm đều bằng nhau và đầy đặn; cằm cao vểnh nhô lên. Đầu tròn, miệng như đóa hoa sen, dáng người khỏe mạnh. Đấy là tướng mạo của những con người quyền cao, chức trọng, thông minh và nổi danh trong thiên hạ.

images1171161_phunu_gomacao_jpg6

1. Người có thân hình dài ngay ngắn, mắt nhỏ, mi dài, mũi nhỏ nhọn, mồm trề môi, cằm nhỏ, năm giác quan chầu nhau. Đó là tướng quý, có mệnh khanh tướng và sống lâu.

2. Người đầu tròn ngắn, cổ ngắn, mặt ngắn, thân người ngắn, tay chân ngắn, mập, mày cao, ấn đường đầy sáng nhuận. Tuy mọi thứ đều ngắn, mập nhưng phải hài hòa, bằng đều. Các tướng thuật gia gọi đó là tướng “ngũ bần” (năm bộ phận chính đều ngắn) chứ không phải người lùn pipmée.
– Người có tướng “ngũ bần” (hay ngũ đoản là một) nhưng phải hài hòa, sáng rõ thì là tướng mạo của bậc trí tuệ siêu việt, nhà lý luận, đề sướng. Tướng của bậc làm đến “nhất phẩm” trong triều chính. Đó là tướng quý của bậc chức quyền cao.
– Cũng là “ngũ đoản” nhưng khấp khểnh, khuyết hẹp, “ngũ nhạc” sai lệch. Đó lại là tướng bần tiện.
Là ngũ bần thì dù có làm khanh tướng vẫn là người tâm địa thô ác, nhẫn tâm, bất chấp thủ đoạn.

3. Người thân hình cao lớn, xương thịt đầy đặn, chân dài, tay dài, trán dài, mặt dài, nhìn hài hòa thanh tú, tươi nhuận. Đấy là tướng thánh thiện, có tâm đức. Là người có trí tuệ uyên thâm, mệnh khanh tướng, thánh nhân có thể làm đến thủ tướng.
– Cũng có các thứ kể trên: Đều dài nhưng xương thì khô cứng, gân guốc lại là tướng bần tiện, keo kiệt. Tướng mạo như trên tướng pháp gọi là tướng “ngũ trường” (năm bộ phận đều dài).

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>