Thuật coi bói xem tướng qua kiểu chớp mắt nhận biết người nói dối

Người nói dối thường có kiểu chớp mắt khác với người bình thường. Số lần chớp mắt của họ giảm khi họ nói dối, sau đó tăng lên tới 8 lần.

Các chuyên gia tâm lý thuộc Đại học Portsmouth (Anh) khẳng định rằng, người nói dối thường có kiểu chớp mắt khác với người bình thường. Số lần chớp mắt của họ giảm khi họ nói dối, sau đó tăng lên tới 8 lần.

nhận biết người đang nói dối nhận biết người nói dối nhận biết kẻ nói dối làm thế nào để nhận biết người nói dối dấu hiệu nhận biết người nói dối cách nhận biết người đang nói dối cách nhận biết người đàn ông nói dối cách nhận biết người yêu nói dối cách nhận biết người ta nói dối cách nhận biết người nói dối cách nhận biết người khác đang nói dối cách nhận biết một người đang nói dối cách nhận biết một người nói dối cách nhận biết khi người khác nói dối cách nhận biết kẻ nói dối

Người nói dối thường có cách chớp mắt khác với bình thường

Để làm rõ mối liên hệ giữa số lần chớp mắt với việc nói dối, họ đã tiến hành khảo sát 2 nhóm tình nguyện viên. Họ yêu cầu nhóm 1 thực hiện các công việc hàng ngày của họ trong 10 phút, nhưng không làm bất cứ điều gì để rồi sau đó phải nói dối.

Nhóm 2 được yêu cầu đánh cắp bài thi trong 1 văn phòng, sau đó họ phải thú nhận hành vi này.

2 nhóm được gộp lại và mọi người hỏi nhau về những việc mà mình đã làm. Các chuyên gia gắn 1 điện cực ở phía trên mắt và 1 điện cực ở phía dưới để theo dõi số lần chớp mắt.

Kết quả cho thấy, khi chưa trả lời câu hỏi, số lần chớp mắt của tất cả các tình nguyện viên gần bằng nhau. Nhưng khi trả lời câu hỏi, tần suất chớp mắt của những người nhóm 1 giảm xuống. Sau đó, số lần chớp mắt của họ tăng lên nhanh chóng, trong khi mắt của những người nói thật ở nhóm 2 vẫn hoạt động bình thường.

Nhóm nghiên cứu cho rằng, do tập trung tâm trí vào việc che giấu sự thật nên những người nói dối không chớp mắt.

Tiến sĩ Sharon Leal, trưởng nhóm nghiên cứu, giải thích: “Người nói dối tạo ra 1 sự kiện không có thật hoặc che giấu 1 việc có thật. Khi phát ngôn 1 câu họ phải nhớ rõ những câu mà họ đã nói trước đó sao cho chúng trở nên ăn khớp với nhau. Ngoài ra, người nói dối phải kiểm soát hành vi sao cho người nghe cảm thấy rằng họ đang thành thật”.

Nhóm chuyên gia chưa tìm ra lý do khiến mắt chớp nhanh hơn sau khi người ta nói dối. Họ cho rằng việc tăng tần suất chớp mắt có thể là cách để giải phóng sự ức chế, căng thẳng do phải nói dối.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>