Thuật coi bói xem tướng nốt ruồi trên mặt

ai cũng có nhưng ở vào các vị trí “đắc địa” mới cho ta những thông tin giá trị. Không phải bất cứ nào ở đâu cũng có ý nghĩa.

1. Có nốt ruồi mầu đen, màu đỏ, màu vàng, xanh. Nốt ruồi phải nổi cao, chủ các điểm đen, bớt không có ý nghĩa trong phần nốt ruồi.

2. Nốt ruồi ở nữ giới có giá trị khác nốt ruồi ở nam giới về ý nghĩa.

Ý nghĩa nốt ruồi ở mặt nữ giới

not_ruoi_nu

1. Lấy chồng sang

2. Nhiều chồng
3. Chú ý khắc cha, mẹ
4. Có bạn quý
5. Nguy hiểm
6. Phòng chồng phản bội
7. Thông minh
8. Có con quý
9. Bỏ chồng
10, 13. Khóc chồng
11. Thông minh
12. Tai nạn
14. Thích ngao du
15. Sinh đôi
16. Nhiều chồng
17. Thủy nạn
18. Bệnh tật
19. Ít xa quê
20. Sát chồng

Ý nghĩa nốt ruồi ở nam giới.

1, 2. Chú ý cha, mẹ

3. Quan chức
4. Thông minh đa tài
5. Tán gia sản
6, 7. Quan chức
9. Ðại cát
10. Mau nước mắt
11. Dâm đãng
12. Không tốt
13, 14. Không con
15. Gian
16. Thông minh
17. Lộc tài tốt
18. Cô đơn
19. Không có người giúp việc tốt
20. Thông thái, hay ăn
21. Hay rượu Chè

22. Quan to.

Nốt ruồi thuộc “Duy biến”, người có tư nhất tốt thì sinh ra nốt ruồi quý hiếm, người mà tư chất xấu thì sinh nhiều nốt ruồi xấu. Nó bắt đầu xuất hiện theo thời vận. Nốt ruồi không có ở trẻ sơ sinh. cho rằng nốt ruồi tượng trưng cho một mô đất xấu. Vì thế nếu nó mọc chỗ kín thì được, nó mọc chỗ lộ liễu thì không hay, nó ở các đường giao tiếp các bộ phận của mặt là sự trở ngại. Nốt ruồi mọc ở nơi khó thấy như: tóc, mày, râu, tóc mai, thì tốt. Mặt không có nốt ruồi thì tốt và trong người không có nốt ruồi thì xấu, vì trong người toàn là chỗ kín.

Màu sắc nốt ruồi có nhiều kiến giải.

– Nốt ruồi đen thì phải như mụn sinh ở chỗ lộ liễu thì quá xấu, nó đem đến điều chẳng lành. Nhưng nếu nó ở chỗ kín thì lại nhiều điều cát hơn hung. Nốt ruồi này mà ở mặt thì bất lợi.
– Nốt ruồi đỏ thì phải đỏ như son mới tốt. Và tất nhiên nó phải ở nơi kín bị lấp mới tốt.
– Nốt ruồi đen mà pha trắng thì hay có việc lo sợ tai ách.
– Còn pha màu đỏ: Thì sẽ gặp nhiều lời hay tranh biện.
– Có pha màu vàng: Hay quên, bỏ mất đồ đạc.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>