Thuật coi bói xem tướng nốt ruồi đàn ông

trên khuôn mặt đàn ông có ý nghĩa như thế nào? Nó cho ta biết những điều gì ? trên khuôn mặt của bạn như thế nào? Cùng xem và khám phá nhé.

1- Hại cha mẹ
2- Thích làm quan
3- Làm quan to
4- Chết vì tai nạn
5- Không hợp nghề võ
6- Số mất của

xem tướng nốt ruồi đàn ông xem tướng nốt ruồi trên người đàn ông xem tướng nốt ruồi trên mặt đàn ông xem tướng nốt ruồi trên lưng đàn ông xem tướng nốt ruồi sau lưng đàn ông xem tướng nốt ruồi sau gáy đàn ông xem tướng nốt ruồi ở đàn ông xem tướng mụn ruồi đàn ông tướng nốt ruồi đàn ông tướng nốt ruồi trên mặt đàn ông

7- Cuộc sống đầy phiền não
8- Đi sông biển hãy coi chừng
9- Mọi sự hanh thông
10- Chuyện làm ăn hay gặp thất bại
11- Quý tướng
12- Giàu có
13- Có địa vị̣
14- Không nên đi sông biển
15- Không tốt
16- Tán tài
17- Sát thê
18- Ít con
19- Hay tủi thân
20- Mất cha.

21- Khổ vì vợ
22- Mê cờ bạc nên tự hại mình
23- Điềm con cái mất trước cha
24- Tuyệt tự
25- Ít con cái
26- Xảo quyệt
27- Thường gặp tai nạn
28- Khi chết xa quê hương
29- Không nên nuôi thú vật
30- Ách giữa đàng mang vào cổ
31- Gặp tai nạn từ sông nước
32- Có của hoạnh tài
33- Thông minh, lanh lẹ
34- Thường rượu chè say sưa
35- Gặp chuyện tốt đẹp
36- Người hiền lành
37- Số làm quan to (nếu ẩn dưới cằm)
38 – 39 – 40 và 41 đều tốt mọi sự (nếu nốt ruồi son, hay ẩn được hưởng phúc đức ba đời).

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>