Thuật coi bói xem tướng người tiểu nhân

Có câu nói “Miệng và lòng đều phải tức là Quân Tử; Miệng và lòng đều trái tức là Tiểu Nhân” ý nói kẻ tiểu nhân trong lòng và ngoài miệng thường trái nhau, vạn sự chẳng tin nổi một. Trên thì nịnh bợ, dưới thì lừa dối, càn rỡ ngông cuồng.
Trong cuộc sống ắt là tồn tại không ít những người như thế, song chúng ta có thể tránh né họ thì tốt, nay đem mấy chiêu để nhận biết tiểu nhân, giúp bạn có thể tránh họ ba thước, tìm đường mà tránh, ít tiếp xúc thì tốt !

dung-thanh-that-ke-tieu-nhan-1024x932
1. Ấn Đường Khít Hẹp, Đồng Thời Nhân Trung Ngắn:
Nếu Ấn Đường ở giữa hai mày quá khít hẹp, nhân trung lại ngắn, đó là con người lòng dạ cũng hẹp hỏi, không bao giờ nhìn người khác tốt, không bao giờ nhìn người khác hơn họ. Khi thấy người khác hơn mình, họ liền ngấm ngầm phá hoại. Bọn họ khi làm việc thường tự mình ra sức, bởi họ sợ người khác lấy mất công lao.

2. Tay Ngắn, Đồng Thời Dưới Ngón Trỏ Có Đường Văn Chữ Tỉnh:
Luôn chú trọng tiền tài, cân cân tính toán, là kiếm tiền bất kể thủ đoạn, bất kể là người trong nhà hay người ngoài. Có đường văn này ở tay đều là người đều là người có tiểu Kim Khố, chẳng có chỗ nào tốt.

3. Sống Mũi Đột Khởi, Đồng Thời Lại Có Tam Bạch Nhãn:
Người có tướng mặt này, không bao giờ nhìn người khác tốt, thêm lại hay có tâm báo thù. Trước mặt loại người này, nên nói lời tốt êm tai họ, tốt nhất thì nên cách xa ít tiếp xúc.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>