Thuật coi bói xem tướng người nham hiểm

image_27046_tb

Mắt tứ bạch là mắt có tròng đen ít, tròng trắng nhiều. Tròng trắng có ở 4 phía bao quanh tròng đen. Dân gian còn gọi dạng mắt này là mắt trắng dã – mắt khiến nhiều người sợ hãi khi tiếp xúc.

Chủ nhân là người thông minh, nhanh nhẹn nhưng lại nham hiểm và tàn bạo. Họ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Khi hợp tác kinh doanh, bạn cần hết sức cẩn trọng với loại người có tướng mắt này. Họ có thể loại trừ bạn bất cứ lúc nào nếu bạn làm ảnh hưởng đến quyền lợi và gây khó khăn cho con đường làm giàu của họ.

Người có tướng mắt này thường khó có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Phụ nữ có kiểu mắt này là tướng khó sinh con.

Lời khuyên: Khuyết điểm lớn nhất của người có tướng mắt này thường đa nghi, thậm chí sinh ra ảo giác. Vì vậy khi giao thiệp và hợp tác với người này, bạn phải hết sức cẩn trọng để đề phòng những điều không tốt có thể sẽ xảy ra.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>