Thuật coi bói xem tướng màu sắc lông mày

Màu sắc mày thuộc “thường biến”. Lúc thành đạt, khỏe mạnh màu lông mày tươi nhuận. Khi trẻ, khi trung niên, khi già, khi bệnh hoạn, thì màu sắc của chính lông mày đó sẽ thay đổi.

Vì vậy tướng màu sắc mày chỉ nêu tiêu biểu “đột biến” để tham khảo:

long may

– Sắc lông mày ánh vàng trên một kiểu mày đẹp: tướng sắp phát tiến danh vị.

– Sắc lông mày điểm trắng sô” sẽ trường thọ.

– Sắc đen bóng mượt giàu có đến nơi.

– Sắc xanh trên nền kiểu mày cao: điềm nổi danh bôn biển năm châu sắp tới.

– Sắc khí ánh đỏ vàng: điềm vui lớn vinh hoa, giàu sang sắp đến.

Tóm lại, tướng mày cho những thông tin dự báo về sang giàu, hèn mọn, lành dữ, thọ yểu.
Mặt khác Đông y còn quan sát mày để tìm thông tin về người bệnh. Sách “vọng chẩn kinh” (Trung Hoa) ghi rằng: “Mày con người thuộc hành Hỏa nên do khí Mộc biểu lộ. về kinh lạc thái âm thuộc tay chân. Vì vậy mày có thể cho thông tin về sông chết ở bệnh nhân”.

+ Lông mày rối rắm: Người ốm nặng.

+ Mày khô: Khí huyết suy.

+ Mày mà sắc: Khí tươi nhuận thể hiện khí huyết đầy đủ.

+ Mày ủi sùi chứng bệnh phong.

+ Mày dựng sởn sắp nguy đến tính mạng.

+ Mày nghiêng vẹo: Bệnh ở mật.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>