Thuật coi bói xem tướng lông mày và những dự báo

3-d2d6a

Lông mày lưỡi liềm
– Nhiều tham vọng, dục tính mạnh, đoan trang.

Lông mày dài qua mắt
– Anh em đông, người dễ cảm thông và hiểu biết.

Lông mày ngang bằng
– Thông thái, dục tính mạnh, đoan trang.

Lông mày mũi mác
– Tính cương cường, đa tình, đa cảm, mạnh bạo.

Lông mày mũi kiếm
– Thanh lịch, hiền từ, thiện tâm.

Lông mày lá liễu
– Hiền thục, thân ái, đảm đang

Lông mày chuôi, rê, rậm cứng:
– Hung tợn, trọng nghĩa, nóng nảy.

Lông mày có xoáy ở đuôi:
– Anh em bất hòa, bạo ngược.

Lông mày ngắn thưa:
– Thông minh, trục lợi, hám danh vọng.

Lông mày cụp xuống
– Kẻ xiểm nịnh, thủ doạn, bần tiện.

Lông mày xếch ngược
– Mãnh mẽ, vũ dũng, thô bạo

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>