Thuật coi bói xem tướng đường chỉ tay sinh lực

Đường này hướng từ Gò Sao Thủy (Thủy tinh) chạy về đường sinh mệnh (đường sống).

Đường này hiếm nhưng là một đường hỗ trợ cho cuộc sông của người có nó.

Đường chỉ này nói lên điều bết hạnh đa phần. Nó trái ngược đường định mệnh – may mắn.

bantaynangkhieuthanbi

Vì vậy ai không có thì hay.

–     Đường này chỉ tốt khi nó chạy dọc rìa lòng bàn tay, từ Gò Sao Thủy xuống gò Sao Thái Âm (Mặt trăng).

–     Nếu đường này chạy ngang chéo từ ngón út sang giáp đoạn cong của đường sinh mệnh thì sức khỏe và tính mạng có lúc bị đe dọa nghiêm trọng.

–     Và nếu cả 3 đường chính: Tâm, trí, mệnh đều mong manh thì yểu tướng.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>