Thuật coi bói xem tướng đầu giống các loài vật

dau thu

1. Đầu Rồng: Xương to khô cao vồng lên như đầu của con rồng. Đỉnh được các thùy chầu vào. Hậu chẩm như chuỗi hạt xếp song song nổi cao lên: Tướng quyền lớn, chức to (công hầu, khanh, tướng) thông minh tuyệt đỉnh, danh tiếng lẫy lừng.

2. Đầu Hổ: To, tròn, trán rộng thẳng đứng mày nhô, mắt có uy. Miệng rộng, tướng quan võ, chức trọng quyền cao, bổng lộc nhiều Hổ đầu cao khởi phúc lộc vô tỉ…”.
– Đầu hổ hàm bạnh (chim én) làm đến tể tướng, nguyên soái, đại tướng.

3. Đầu Voi: Cao bè, nổi u ở hai gò từ tốn và Kim Môn (hai bên rìa trán). Tướng: Khỏe mạnh, sông thọ và phúc, lộc nhiều.

4. Đầu Tê Giác: To, cung quan lộc có u nhô nhọn hoặc trông như củ ấu hay nửa viên ngọc – Tướng: Giầu to, con nhiều.

5. Đầu Hươu: Dài cân đốì với người, thanh tú – Tướng: Kiên nghị, có ý chí, cứng cỏi.

6. Đầu Giái Cá: Ngang rộng. Tướng: Sống lâu, tâm thiện, rộng rãi.

7. Đầu Rắn: Bằng (không có đỉnh tròn) – Tướng: Nghèo, hèn.

8. Đầu Chó: Trên to, dưới hẹp nhỏ, tròn – Tướng: Cả đời khổ đau.

9. Đầu Chồn: Nhọn hoắt – Tướng: Nghèo hèn, gặp nhiều nạn tai, tính ác.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>