Thuật coi bói xem tướng đàn ông khắc vợ

khắc vợ

đàn ông khắc vợ xem tướng đàn ông khắc vợ xem tướng người đàn ông khắc vợ tướng đàn ông đa tình tướng đàn ông tốt tướng đàn ông thành đạt tướng đàn ông phú quý tướng đàn ông ngoại tình tướng đàn ông mông cong tướng đàn ông lông mày rậm tướng đàn ông khắc vợ tướng đàn ông giàu có tướng đàn ông giàu tướng đàn ông

· Tướng La Hán – Hình Phán quan
· Thịt mặt nhẹ nổi
· Trên mặt mọc bọt
· Mặt như túi phấn.
· Mày nặng đè mắt
· Mày có lằn ngang.
· Mày lằn chữ Bát
· Lông mày mọc nghịch
· Trong mày có nốt ruồi
· Lông mày vòng cong.
· Ấn đường lằn chữ Xuyên.
· Thiên thương hãm
· Thiên thương mở kho (Thiên thương mọc lằn mở kho, chủ khắc năm vợ).
· Gian môn hãm
· Gian môn mọc nốt ruồi
· . Gian môn mọc lằn ngang.
· Ngư vĩ khô
· Ngư vĩ lằn loan
· Ngư vĩ thấp hãm
· Ngư vĩ buông thấp
· Ngư vĩ có lằn (mỗi lằn khắc mỗi vợ).
· Sơn căn đứt giữa
· Sơn căn hẹp nhỏ
· Sơn căn khô hãm.
· Niên thượng, Thọ thượng mọc lằn ngang (mỗi lằn khắc mỗi vợ).
· Mắt phía tả hơi nhỏ
· Tròng mắt trắng trên vàng
· Đuôi con mắt có lằn
· Dưới mắt lằn lưới
· Mắt lằn chữ Thập (+) (dưới mắt có lằn chữ Thập, vợ chết về nghiệp thắt cổ).
· Xương gò má cao rô.
· Râu sắc đỏ
· Râu nhiều không vướng
· Râu nhiều mũi nhỏ.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>