Thuật coi bói xem tướng cười đoán vận mệnh

Không phải chỉ lúc cả nhóm vui thì cười. Nhưng có người nghe chuyện cười thầm, cười gằm, cười khinh bỉ v.v… Đó chính là tính tình và bản chất phần ánh phản ứng lại một sự thế khách quan. Vì vậy có tướng cười. Người Trung Hoa gọi tiếu tướng.

am-anh-mot-nu-cuoi-1

I. KIỂU CÁCH CƯỜI VÀ Ý NGHĨA.
1. Cười hô hô: tính người vô tư, không để tâm việc gì, cuộc sống vui vẻ, bình lặng, khỏe mạnh.
2. Cười nhỏ nhẹ: Người ý tứ hay giữ kẽ, ít hòa nhập.
3. Cười mỉm: Tính thận trọng, hiểu biết, ý nhị.
4. Cười nhạt: Người vô tình, mưu mô, hiểm độc.
5. Cười gằm: Bản tính thù vặt, chấp nhén, nhỏ mọn là một người nguy hiểm.
7. Cười mà biến sắc người hiểm ác.
8. Cười mà không biến sắc mặt: thì nham hiểm.
9. Người mà mắt cười thì tâm địa tốt, phúc đức, phú quí. Tướng cười là vậy: Qua tiếng cười mà hiểu tính người, qua tiếng cười mà dự báo điều lành, dữ sắp đến. Qua tiếng cười mà giao tiếp nhẹ nhàng…
Tướng nhìn được xem xét khi con người bình lặng. Tướng nhìn thuộc động tướng. Qua ánh mắt và cách nhìn mà thấy được bản chất con người. Cười được Tướng pháp đề cập bởi nội tâm và thể cách thế nào thì dẫn đến tiếng cười cũng khác nhau như vậy.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>