Thuật coi bói xem tướng cung quan lộc

– Tư không hay “tư đồ” ở chính giữa trán, là bộ phận thứ ba của cung “quan lộc”. Tiểu khu này đẹp thì phải bằng, đầy, sáng bóng sẽ tha hồ mà vùng vẫy.

Thuat-xem-tuong-tho-menh_Tin

+ Nếu lõm thì không quan tước gì.
+ Nếu có nốt ruồi thì hại cả cha lẫn mẹ.
+ Nếu có các đường vân nhì nhằng lẫn nốt ruồi thì bị chết vì binh đao.
+ Nếu sắc khí hãm thì không hay.
– Trung chính ở chính giữa trán dưới tư không và trên ấn đường là phần bốn của cung quan. Phần này thuộc “duy biến” nó thay đổi khí sắc. Khí sắc phụ thuộc thời vận may rủi, tiến phát hay thoái lui.
+ Nếu sáng đầy thời vận phát tiến.
+ Nếu nổi u hoặc “đít ốc vặn” thì gặp thời may về tài chính, nhưng cũng có thể gặp biến dịch.
+ Nếu lõm sám thì kiêu ngạo và thất bại.

– Ấn đường phần giữa hai lông mày. Đây là mệnh cung hay – phúc đường – tử khí xuất và cung quan. Vì vậy ấn đường chỉ sinh mệnh. Ân đường sáng sủa hay hắc ám, nhem bẩn hay tráng rộng. Ấn đường thuộc bất biến và duy biến. Bất biến là hình thể từ khi sinh và không thay đổi, như rộng, hẹp, mày giao nhau hay tách bạch. Duy biến là khí sắc, nổi u, nốt ruồi, vân, lông mọc. Nó lệ thuộc thời vận: tốt, xấu, may rủi, sống, chết. Ân đường cần bằng, phẳng, đầy, rộng, sáng sủa mới tốt.

+ Nếu ấn đường có sóng nổi lên thì quý (giữa 2 vân đứng).
+ Nếu hai lông mày liền vào: thì không quan lộc và tật bệnh hiểm nghèo.
+ Nếu có đường vân thẳng giữa thì phát võ quan.
+ Nếu có hai đường vân thẳng hai phía đầu mày vạch phân phần ấn đường mà sâu dài đẹp, phát quan văn.
+ Nếu sắc khí đỏ: điềm tiến phát.
+ Nếu sắc khí xám thì bệnh nặng mà điểm đen tụ hay xám đen thì sắp chết.
+ Nếu sắc tía thì có may mắn lớn sắp đến.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>