Thuật coi bói xem tướng ăn uống và đoán mệnh

Ăn cũng có tướng và đã được Tướng pháp nghiên cứu kỹ. Cách ăn của từng người thể hiện nhân tính. Tướng ăn thuộc “duy biến”. Nó hình thành sau và cũng thay đổi theo thời vận và bệnh tật. Khi thành niên ăn khác, khi định tướng ăn khác, khi thành danh ăn khác và khi ăn thành bệnh sẽ thay đổi tính tình “Từ bệnh sinh mệnh”. Vì vậy mà nói tướng ăn “duy biến” chứ không “bất biến và “thường biến”. Người xưa nói: “Ăn nhiều thì loạn” – “loạn” ở đây chứa nhiều nghĩa đều có nguyên nhân từ ăn mà ra. Ăn uống là động tướng nó thể hiện tính tình và phong cách sang hèn, cuộc đời sướng khổ. Tất thảy cũng bộc lộ ra từ cách ăn uống.

 

images1148700_cach_anuong410I. KIỂU CÁCH ĂN UỐNG VÀ THÔNG TIN.
1. Ăn khoan thai, không phát ra tiếng, không hở răng: Tướng kín đáo, lịch lãm, tính thận trọng, hiểu biết rộng.
2. Ăn uống từ tốn: Tính ôn hòa, biết điều.
3. Ăn lấy ăn để, cặm cụi ăn: Tính bần tiện, tham lam.
4. Ăn thong thả (uống như ăn): Người có phúc đức, giầu sang, nhàn nhã.
5. Ăn uống nhồm nhoàm: Bản tính bất nghĩa, vô tình.
6. Ăn nhanh nhưng không tiếng: Tính thiện tâm, hoạt bát.
7. Ăn như gặm nhấm (ăn như thỏ, chuột ăn) tướng suốt đời đói khát.
8. Ăn mà tâm không lặng (vội vã) nghèo khổ.
– Ăn phát tiếng bồm bộp, lép nhép: Tính bốp chát, võ tướng.
9. Ăn dứt tỉa (ăn như dê ăn) đời được tôn quý.
10. Phàm ăn: Tướng quyền uy, võ lược.
11. Ăn lộ răng hết: Khổ hạnh và chết non.
12. Ăn khảnh dẻ nhóp nhép: Tướng keo kiệt, tằn tiện, giữ của.
Còn nhiều kiểu ăn uống song không đại diện…

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>