Thuật coi bói xem tướng âm thanh giọng nói

Ngày xưa tướng pháp Trung Hoa chỉ phân chia ra năm bậc âm (ngũ âm) áp Ngũ Hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thể:
– Trầm: Thuộc thổ: Thanh trầm dày – BaP – Base.
– Thương: Thuộc Kim: Thanh cao – Hài hòa.
– Giác: Thuộc Mộc thanh vừa.
– Vi: Thuộc Hỏa nhỏ nhẹ.
– Vũ: Thuộc Thủy Thanh tròn trầm hùng.

4805292111228gtgiongnoi01

Như vậy âm thanh cũng tuân thủ thuyết Âm Dương Ngũ Hành. Cách phân chia như vậy phù hợp tương đối về âm vực của người. Do vậy Âu Châu muốn chính xác hơn đề ra 7 nốt âm cơ bản thêm 2 thăng (2 giáng) gồm: Đồ, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si, Đô và 2 thăng ví dụ Si thăng = Đô giáng hay la thăng = Si giáng V.V….
Song thực ra có 7 âm vực là đủ biểu hiện chính xác âm vực mà con người có thể hiểu rõ.

Trong lĩnh vực thanh tiếng không đề cập tất cả mà chỉ đơn cử:
1. Âm vang to: Quý tướng – bậc quan tướng.
(Thanh phát ra không bị cản trắc mà vang xa khí xuất ra từ Đan Điền (dưới rốn 2 thốn) mà âm vang ấm.
2. Âm nhỏ tắc: Tướng hèn yếu, kém cỏi.
3. Thanh trong và tròn: Quý tướng, giàu có, vui tươi (ấm, nặng, hài hòa, ngân vang) – Giọng của ca sỹ.
4. Thanh ngắn đứt (phát ra từ cổ họng và lưỡi tạo thành thanh gấp gáp rối loạn, nặng bình bịch: tướng hèn hạ, tiểu nhân.
5. Âm trung bậc dễ nghe: Người điềm đạm, nhân cách thiên tâm.
6. Âm cao ré (phát ra chát chúa, the thé): Tướng đanh đá, nhỏ nhen, ti tiện.
– Tóm lại âm thanh của người cũng như âm của chuông, trống… Nó phát ra càng to vang vọng càng quý. Ngược lại nhỏ tắc (không vọng) thì tồi. Người ta hay nhầm lẫn giữa âm thanh và tiếng nói. Hoặc đồng trộn hai lĩnh vực này.
Phải hiểu rằng tiếng nói là ngôn ngữ bên ngoài. Nhờ vào âm vực để thể hiện ngôn ngữ bên trong (ý nghĩ, tư tưởng và tình cảm ẩn). Âm là xác được phổ hồn ngôn ngữ bên trong để thành hiện diện biểu đạt tức tiếng nói, tiếng kêu của loài vật, tiếng hót của chim chóc.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>