Thủ thuật nhận biết 12 tướng ác

safe_imag

1. Đầu nhọn.
2. Cằm nhọn.
3. Thần sắc nhợt nhạt.
4. Ánh mắt không bình thường.
5. Môi mỏng.
6. Miệng to, rộng thô.
7. Lưỡi đầy mồm.
8. Tai lật lộn.
9. Lông mày vặn.
10. Mắt hình tam giác.
11. Mũi diều hâu.
12. Trán hẹp (kiểu chó Nhật Bản).

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>