Thủ thuật nào hóa giải hướng nhà không hợp tuổi 1982

Chủ nhà sinh năm 1982, âm lịch Nhâm Tuất, mệnh Đại hải thủy, quái Ly, Đông tứ mệnh, làm nhà nên chọn về Đông tứ trạch sao cho trạch mệnh tuơng phối, được tốt.

Theo mô tả, nhà bạn có huớng Tây Bắc phạm Tuyệt mệnh (tức sao phá quân, đồng thuộc Kim tinh, là du niên rất hung hại, đem tuyệt khí vào nhà, đặc biệt hại với người Đông tứ vì nhà Kim khắc nhà Mộc.

Sơ đồ tốt xấu của gia chủ 1982 (mệnh Ly)

0EC-menhly

Có 2 cách cơ bản cho bạn chọn lựa:

Cách 1: di chuyển cửa chính về phương Bắc (từ 337,6 độ đến 22,5 độ) sẽ đón đuợc Diên niên, là một trong hàng sao tốt, đuợc trạch mệnh tuơng phối, đuợc tốt.

Cách 2: nếu không thể áp dụng cách 1, bạn có thể dung cách sau: Theo Duơng trạch tam yếu thì “cửa chính, bếp, phòng ngủ” trong đó, cửa chính và bếp liên hệ mật thiết và có tác dụng tuơng hỗ với nhau. “Cửa là khí thần (thần quản khí), còn bếp là thực thần (thần quản việc ăn uống).

Và ta áp dụng “nguyên tắc chế phục của cửa tinh” như sau:

“Sinh khí bài ngũ quỷ

Thiên y khinh Tuyệt mệnh

Diên niên chèn Lục sát

Chế phục như đã định”

Như vậy bạn có thể chọn bếp quay về huớng Đông Nam đón Thiên y: “Thiên Y khinh Tuyệt mệnh”

Tùy thuộc vào diện tích đất nhà bạn mà có cách xử lý sao cho phù hợp.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>