Thái cực đồ hình và tìm hiểu ý nghĩa của thái cực

Phong thủy cần có la bàn và kiến thức sử dụng la bàn. vòng đầu tiên của la bàn là thái cực. chia thành hai mặt âm và dương. Hơn nữa, giữa âm và dương là một quan hệ biện chứng, cũng chính là quan hệ tương sinh, tương khắc mà ta thường nói.

vu-tru-khong-gian7

Thái cực đồ chính là luận mâu thuẫn, chính là sự thống nhất đối lập, tách rời dương thì âm cũng chẳng có nghĩa lý gì. Trong Phong thủy học, có rất nhiều cách cải thiện môi quan hệ giữa con người và môi trường, thực chất là cần hồi phục sự cân bằng âm dương của toàn bộ môi trường đó, việc điều hoà âm dương của môi trường trong và ngoài ngôi nhà của bạn.

Nói một cách cụ thể, sự điều hoà âm dương của môi trường cũng giống như tỷ lệ phân phối lý tưởng, nên lấy âm 4 dương 6 mà hợp lại. nên lấy dương nhiều hơn âm, tức là dương chiếm 6/10, mà âm chỉ có 4/10. Nếu tỷ lệ Âm dương là tương đương nhau, thì ngược lại chúng sẽ loại bỏ nhau. Con người luôn mong cầu cuộc sông đầy đủ về vật chất và thoải mái về tinh thần, chính vì vậy mà nơi nhà ở cũng còn phải lấy được sự hài hoà âm dương. Con người cần phải điều hòa âm dương, không được đi ngược lại quy luật âm dương, theo nó thì thuận, trái nghịch thì gặp tai ương.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>