Tên gọi có những ý nghĩa gì trong số mệnh phong thủy

Tên gọi là “phù hiệu” của một người. Nó không chỉ để phân biệt người này với người khác trong cộng đồng. Nó còn là dấu hiệu riêng biệt trong xã hội.

ý nghĩa tên gọi nha trang ý nghĩa tên gọi hồ chí minh vì sao có tên gọi nha trang tên gọi tp hồ chí minh tên gọi thành phố nha trang tên gọi thành phố hồ chí minh tên gọi sài gòn xưa tên gọi sài gòn qua các thời kỳ tên gọi sài gòn có từ khi nào tên gọi sài gòn bắt nguồn từ đâu tên gọi sài gòn tên gọi nha trang tên gọi hồ chí minh có từ năm nào tên gọi hồ chí minh có từ khi nào tên gọi hồ chí minh có từ bao giờ tên gọi hồ chí minh tên gọi của hồ chí minh qua các thời kỳ tên gọi của hồ chí minh nguồn gốc tên gọi sài gòn nguồn gốc tên gọi nha trang nguồn gốc tên gọi hồ chí minh lịch sử tên gọi sài gòn lịch sử tên gọi nha trang giải thích tên gọi nha trang

Mỗi người có một hay nhiều tên gọi trong cộng đồng. Song trong xã hội thì chỉ có một tên “chính tắc” và có thể thêm tên hiệu, tên bí danh. Tên chính tắc (tên huý, tên cúng cơm) dùng trong quan hệ hành chính, giao dịch. Nó mang nhiều ý nghĩa và nó cũng chứa đựng nhiều điều kiện, nhiều quy tắc (bất thành văn).

Bởi thế việc đặt tên cho hậu duệ, hay khi muốn thay một cái tên mới không phải là tuỳ tiện, hú họa hay tự tiện đươc. Vì một cái tên được đặt “chính tắc” thì nó đã được luật pháp công nhận, cộng đồng chấp nhận, xã hội công nhận. Tên lúc này thể hiện đầy đủ các thứ “lực” mà nó có như: định danh, ấn định quyền lực, quyền sở hữu, danh giao dịch vv…

Tên vì thế ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của một con người.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>