Suy thoái kinh tế

Cần tránh những sai lầm “đốn ngã” doanh nghiệp trong khủng hoảng

Hãy cân nhắc những hiểm họa mà công ty có thể gặp phải với kế hoạch hai đầy khó nhọc. Mỗi lần ông CEO đồng bóng rời khỏi một cuộc họp, ông ta lại có ý tưởng mới. Đó có phải là những ý tưởng tốt không? Thường là như vậy. Nhưng ông ta đã more »

Giới chuyên gia Mỹ tin tưởng rằng cuối năm suy thoái chấm dứt

So với cùng kỳ năm ngoái, kinh tế Mỹ tăng trưởng giảm 6,1% trong 3 tháng đầu năm nay. Trong quý kết thúc vào tháng 6 tới, các chuyên gia tin rằng tốc độ đi xuống sẽ chậm lại, chỉ còn âm 1,8%. Những tháng sau đó, con số này có thể đi lên với more »