sinh con năm tỵ tháng nào tốt nhất

Tư vấn hướng đẫn đặt tên cho con sinh năm Tỵ

Đặt tên cho con sinh năm Tỵ Khi đặt tên cho con tuổi Tỵ, các bậc cha mẹ nên chọn tên cho con nằm trong các bộ Thủ tốt và tránh đặt tên cho con nằm trong các bộ Thủ xung khắc với từng tuổi. Cái Tên sẽ đi theo suốt cuộc đời của người mang nó, ảnh hưởng trực tiếp đến more »