Quản lý nhân viên

5 quy tắc giúp lãnh đạo có thể đào tạo nhân viên kiệt xuất

Nếu bạn thực hiện tất cả những điều trên, bạn nên theo dõi đánh giá xem khi nào một kỹ năng mới trở thành bản năng thứ hai của nhân viên. Nếu bạn không thấy được sự cải thiện như mong muốn, có lẽ có điều gì đó không ổn. Có thể bạn đã đào more »

Những điều có thể bạn chưa biết về đánh giá nhân sự

Trên thế giới có rất nhiều loại bài đánh giá với nhiều mục đích khác nhau. Có thể chia các bài đánh giá ra 4 nhóm khác nhau: Phân loại tính cách; phong cách, xu hướng tính cách (lý thuyết 4 yếu tố); những xu hướng tính cách; phù hợp công việc (bao gồm khả more »