hướng bếp theo tuổi

Làm sao để chọn hướng bếp hợp người sinh năm 1940 Canh Thìn

huong bep (48) Năm sinh dương lịch: 1940 Năm sinh âm lịch: Canh Thìn Quẻ mệnh: Càn ( Kim) thuộc Tây Tứ mệnh Ngũ hành: Kim bạch lạp (Bạch lạp Kim Hướng : hướng Đông (Hướng xấu), thuộc Đông Tứ trạch Hướng tốt: Tây Bắc – Phục vị : Được sự giúp đỡ . Đông Bắc – Thiên more »

Làm sao để chọn hướng bếp hợp người sinh năm 1941 Tân Tỵ

huong bep (49) Hướng bếp hợp người sinh năm 1941: – Năm sinh dương lịch: 1941 – Năm sinh âm lịch: Tân Tỵ – Quẻ mệnh: Khôn Thổ – Ngũ hành: Bạch Lạp Kim (Vàng chân đèn) – Thuộc Tây Tứ Mệnh, nhà hướng Bắc, thuộc Đông Tứ Trạch – Hướng tốt: Tây Bắc (Diên Niên); Đông Bắc more »

Làm sao để chọn hướng bếp hợp người sinh năm 1942 Nhâm Ngọ

huong bep (47) Hướng bếp hợp người sinh năm 1942: – Năm sinh dương lịch: 1942 – Năm sinh âm lịch: Nhâm Ngọ – Quẻ mệnh: Tốn Mộc – Ngũ hành: Dương Liễu Mộc (Gỗ cây dương) – Thuộc Đông Tứ Mệnh, nhà hướng Bắc, thuộc Đông Tứ Trạch – Hướng tốt: Bắc (Sinh Khí); Đông (Diên Niên); more »

Làm sao để chọn hướng bếp hợp người sinh năm 1943 Qúy Mùi

huong bep (46) Hướng bếp hợp người sinh năm 1943: – Năm sinh dương lịch: 1943 – Năm sinh âm lịch: Quý Mùi – Quẻ mệnh: Chấn Mộ – Ngũ hành: Dương Liễu Mộc (Gỗ cây dương) – Thuộc Đông Tứ Mệnh, nhà hướng Bắc, thuộc Đông Tứ Trạch – Hướng tốt: Bắc (Thiên Y); Đông (Phục Vị); more »

Làm sao để chọn hướng bếp hợp người sinh năm 1944 Giáp Thân

huong bep (44) Hướng bếp hợp người sinh năm 1944: – Năm sinh dương lịch: 1944 – Năm sinh âm lịch: Giáp Thân – Quẻ mệnh: Khôn Thổ – Ngũ hành: Tuyền Trung Thủy (Nước trong suối) – Thuộc Tây Tứ Mệnh, nhà hướng Bắc, thuộc Đông Tứ Trạch – Hướng tốt: Tây Bắc (Diên Niên); Đông Bắc more »

Làm sao để chọn hướng bếp hợp người sinh năm 1946 Bính Tuất

huong bep (43) Hướng bếp hợp người sinh năm 1946: – Năm sinh dương lịch: 1946 – Năm sinh âm lịch: Bính Tuất – Quẻ mệnh: Ly Hoả – Ngũ hành: Ốc Thượng Thổ (Đất nóc nhà) – Thuộc Tây Tứ Mệnh, nhà hướng Bắc, thuộc Đông Tứ Trạch – Hướng tốt: Bắc (Diên Niên); Đông (Sinh Khí); more »