giảm khí thải

Độc đáo ngôi nhà đầu tiên được xây bằng nước

Phương pháp này giúp tiết kiệm năng lượng hơn so với một tòa nhà kích thước tương tự, cũng xây bằng kính. Đây là một hệ thống hiệu quả và bền vững, ngôi nhà có thể tự sản xuất năng lượng, không phụ thuộc vào các nhà cung cấp năng lượng và giảm khí thải more »