Giấc mơ đi chùa

Những điềm báo giấc mơ đi chùa hoặc mơ thấy chùa

Mơ thấy lên chùa làm khóa lễ, quy y hoặc tu hành nhưng bị… từ chối với  lý do, mình đã tự giác ngộ ra được nhiều điều là giấc mơ tiết lộ những khía cạnh sâu kín trong tâm hồn bạn. Đây cũng đồng thời là điềm báo cho biết bạn cần kiềm chế, more »