doanh nghiệp bất động sản

Doanh nghiệp BĐS ra đề nghị được làm nhà trọ cho thuê

Thực hiện khoản 3 Điều 53 Luật Nhà ở 2014, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 100 giao cho “Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn thiết kế và ban hành quy định về điều kiện tối thiểu xây dựng nhà ở xã hội riêng lẻ”. Tại Thông tư 20 more »