chọn tuổi xông nhà

Xem tuổi xông nhà năm 2015 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979

Xem tuổi xông nhà 2015 cho người sinh năm Kỷ Mùi 1979 Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ để xông đất more »

Xem tuổi xông nhà năm 2015 cho gia chủ tuổi Tân Dậu 1981

Xem tuổi xông nhà 2015 cho người sinh năm Tân Dậu 1981 Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ để xông đất more »

Xem tuổi xông nhà năm 2015 cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất 1982

Xem tuổi xông nhà 2015 cho người sinh năm Nhâm Tuất 1982 Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ để xông đất more »

Xem tuổi xông nhà năm 2015 cho gia chủ tuổi Canh Thân 1980

Xem tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm Canh Thân 1980 Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ để xông đất more »

Xem tuổi xông nhà năm 2015 cho gia chủ tuổi Đinh Tỵ 1977

Xem tuổi xông nhà 2015 cho người sinh năm Đinh Tỵ 1977 Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ để xông đất more »

Xem tuổi xông nhà năm 2015 cho gia chủ tuổi Quý Hợi 1983

Xem tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm Quý Hợi 1983 Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ để xông đất more »