cách đào tạo nhân viên giỏi

5 quy tắc giúp lãnh đạo có thể đào tạo nhân viên kiệt xuất

Nếu bạn thực hiện tất cả những điều trên, bạn nên theo dõi đánh giá xem khi nào một kỹ năng mới trở thành bản năng thứ hai của nhân viên. Nếu bạn không thấy được sự cải thiện như mong muốn, có lẽ có điều gì đó không ổn. Có thể bạn đã đào more »