Quy ước định tính – Và các quan niệm của người Trung Hoa với Việt Nam

Quan niệm của người Trung Hoa

Để có thể có những dự báo qua Họ Tên ta đã dùng phương pháp số hóa. Phương pháp số hóa cũng đã được người Trung Quốc xưa áp dụng trong môn “Tính danh dự đoán học”. Môn “Tính danh dự đoán học” được họ sử dụng rộng rãi trong nhiều môn bốc hệ “Ngọc chưởng thần pháp”, “Bát quái thần chưởng” “Dịch số…”. Họ đề cập trong môn “Tính danh học” năm cách theo quan niệm Thiên Địa Nhân để dự báo về tính tình của một người (tính cách và tình hình hoàn cảnh).

những quan điểm sống hay nhất những quan điểm sống hay những quan niệm về văn học những quan niệm về văn chương những quan niệm về trẻ em những quan niệm về thơ những quan niệm về cuộc sống những quan niệm về cái đẹp những quan niệm sống hay những quan niệm sống những khái niệm về thơ những câu quan niệm sống hay hồ anh thái và những quan niệm về văn chương các quan điểm về trẻ em các quan điểm sống hay các quan điểm sống các quan niệm về văn học các quan niệm về trẻ em các quan niệm về thơ các quan niệm về cái đẹp các quan niệm sống hay các quan niệm sống các khái niệm về trẻ em các khái niệm về thơ

Quan niệm của người Việt Nam

Trong quan niệm số hóa Họ Tên của người Việt Nam được quy ước định tính phù hợp với hoàn cảnh của người Việt Nam, chữ nghĩa tiếng Việt, triết lý và đặc biệt là quan niệm nhân sinh của người Việt Nam. Hơn nữa nó còn qua thực tế kiểm nghiệm đúng sai.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>