Phương pháp nào để phân biệt được những thầy phong thủy giỏi?

Xem hiệu quả người tin tưởng phong thủy, nhất định tin tưởng hiệu quả của phong thủy. Hiệu qua của phong thủy thể hiện sau khi bố cục phong thủy dương trạch hoặc sau khi an táng âm trạch. Theo kinh nghiệm nhiều năm xem phong thủy, đối với âm trạch mới tăng thì kết quả sẽ ứng nghiệm trong năm, cân đối với những ngôi mộ người mất đã lâu thì cũng chỉ từ một đến hai năm nhiều nhất là ba năm thì sẽ ứng nghiệm, khi xem nên kết hợp với kiến thức chọn ngày để luận đoán. Đối với phong thủy Dương trạch thì sau từ một năm đến hai năm nhất định phải thấy ứng nghiệm. Dù là kết quả xấu hay tốt thì cũng phải thể hiện ra.

5234487020100117200416098_640-198x300

Thuật phong thủy thời kì Đường, tống bên Trung Hoa. Dương Quân Tùng lây lý luận kinh điển lớn nhất trong cuốn Táng Thư của Quách Phác làm cơ sở. Các tác phẩm do ông chủ biên gồm: Thanh nang áo ngữ. Thiên cơ phú, Ngọc xich kinh và Thiên ngọc kinh, tất cả nội dung của những cuốn sách này cơ bản này tinh thần Táng thư làm chủ. lời tựa của Thiên ngọc kinh đô Tăng Văn Vi biên soạn chính là những kiến thức bí truyền của Dương Quân Tùng truyền lại. Do đó, Quách, Dương, Tăng là những người có thuật Phong thủy theo phép tắc chân truyền, đồng thời họ đều đã trải qua khảo nghiệm thực tế. Trong phạm vi toàn quốc, hoàng cung và đền thờ, miếu mạo, nhà cửa… của dân gian với kiến trúc cổ của khu người hài ngoại đều xây dựng phù hợp với thuật phong thủy của Quách, Dương, Tăng, Vi dụ như: Thành Bắc Kinh là Lưu Bỉnh Trung thời Nguyên xây dựng nên, thành Nam Kinh là Lưu Bá ôn thời Minh xây dựng nên, Thập Tam Làng là do Liêu Quân Khanh thời Minh xây dựng nên; thêm vào đó chỗ ngồi của vua, cửa lớn, cửa bên, giường, nơi tắm của năm, sáu, bảy đời hoàng cung của hoàng cung Băng cốc Thái Lan cũng xây dựng phù hợp với thuật phong thủy của Quách, Dương, Tăng. Vì vậy, thuật phong thủy của Quách, Dương, Tăng là thuật phong thủy chính thông của Trung Quốc. Hiện nay, chỉ có một quan điểm chung, đều thừa nhận Quách Phác đời Tấn là ông tổ khai sáng, còn Dương Quán Tùng là tôn sư. Nói một cách khoa trương là Dương công chân truyền, ai là Dương công chân truyền? Ai là phong thủy chính thống của Trung Quôc? Xem thì biết, thuật phong thủy Dương công chân truyền có được đặc điểm nổi bật đặc điểm này có thể được chứng thực trong kiến trúc cổ lịch sử thời đại Đường, Tống, tức là nếu biết thủy khẩu, chắc chắn biết được hướng núi, biết được hướng núi tất biết thủy khẩu, như vậy là phù hợp với quy luật khách quan khoa học.

Vật cát tường: Ông đựng bút bạch Thái

Giái thích: Người yêu thích văn học, người làm công tác văn hoá, thầy cô giáo, người làm công tác tài vụ… sử dụng nó, tăng thêm không khí vận hoá và văn tài.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>