Phương pháp nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nguồn nhân lực

Ngày 5/12, phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội nghị Khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 15 (APRM15), tại Nhật Bản do ILO tổ chức (Tổ chức Lao động Quốc tế),  Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã khẳng định: Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chủ trương phát triển kinh tế gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội.

viec-lam

Liên quan tới các nỗ lực tạo và bảo đảm thu nhập cho người lao động, Bộ trưởng cho biết, ngoài chương trình quốc gia, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình, dự án về dạy nghề, tạo cho các đối tượng và các khu vực đặc thù như chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chương trình cho thanh niên, đề án dạy nghề cho nông dân…Các chương trình này đã giúp giải quyết cho hơn 1 triệu lao động/năm.

  • Bạn đang gặp rắc rối vì Tìm Việc khó khăn? Mang Viec Lam sẽ hỗ trợ bạn những thông tin tuyển dụng mới nhất!

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thừa nhận hệ thống và hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập. Vì vậy, trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011–2020, Việt Nam sẽ tập trung tạo lập đồng bộ các yếu tố của trong nước; nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực, tạo việc làm đầy đủ và bền vững hơn cho người lao động, phấn đấu tới năm 2020 giảm tỷ lệ lao động làm nông nghiệp xuống còn 30%, tăng tỷ lệ lao động làm công ăn lương lên 50%; tiếp tục hỗ trợ các nhóm yếu thế hoà nhập .

Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ tích cực xây dựng khung chính sách về an sinh xã hội cho giai đoạn 2011-2020 và nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý thông qua việc sửa đổi, bổ sung Luật lao động để trình Quốc hội thông qua vào năm 2012 và xây dựng các luật như Luật việc làm và Luật tiền lương tối thiểu…

Cần thêm thông tin về các việc làm cũng như nhân sự, hãy thử tham khảo các mục dưới đây:

Truy cập để xem nhiều hơn tại MangViecLam.com – Kết Nối Sự Nghiệp, Tuyển Dụng, Kiếm Tìm Việc Nhanh 24H
Hotline: (028) 2222 2236 / (08) 2266 3636 / (08) 2268 3636

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>