Phong Thủy Kinh Doanh: Tiền thuê cửa hàng sẽ quyết định giá trị đầu tư cửa hàng

Quả thật, nhà đầu tư đầu tư vào cửa hàng cửa hiệu đó phần lớn là vì tiền thuê dự kiến tương lai tốt đẹp ở mức độ cao. Họ có thể dùng phương thức thu lấy tiền thuê cửa hàng rồi từng bước thu lợi khoản tiền mua cửa hàng, hoặc khi ở mức độ tiền thuê cửa hàng tương đối cao thuận lợi chuyển nhượng cừa hàng để lấy lãi. Tiền thuê cửa hàng không thể nói là không quan trọng. Nhưng nếu đơn thuần cho rằng những cửa hàng có giá tiền thuê cao đáng để đầu tư, những cửa hàng có giá tiền thuê thấp không có giá trị đầu tư thì thật là có sự thiên lệch lớn, ở đây, nhà đầu tư nên tránh những sai lầm đối với tiền thuê thường thấy dưới đây:

372013173059698

Đầu tiên, tiền thuế cao không nhất thiết đáng để đầu tư, tiền thuế thấp cùng không nhất thiết là “cửa hàng rác rười”. Tiền thuê đắt thì giá bán cũng đắt, yêu cầu hiệu quả kinh doanh càng cao, vì thế mà rủi ro cũng lớn, cần cân nhắc tổng hợp rồi quyết định. Mã các cửa hàng có tiền thuế thấp giá bán cũng thấp, yêu cầu của ngành nghề cũng thấp, để thuê, tuy lợi nhuận không cao, nhưng rủi ro thấp, nếu lựa chọn hợp lý thì hiệu quả vẫn cao.

Thứ hai, mức độ cao thấp khác nhau của tiền thuế không phải là do bản thân cửa hàng quyết định, mà phần lớn là những nhân tố ngoài quyết định như: môi trường kinh doanh, vị trí địa lý, định vị ngành nghề, lượng khách lớn nhở, không khí kinh doanh, mức độ cạnh tranh… Cho nên nói sự thay đổi của tiền thuê cũng là sự nắm bắt nhanh nhất, khó nhất, chúng ta quyết không thể dùng mức độ tiền thuê hiện tại mà cân nhắc giá trị đầu tư cửa hàng, nhất định phải đo đếm một cách toàn diện những nhân tố ảnh hưởng, hơn nữa tính toán những nhân tố có lợi lâu dài, tất nhiên tốt nhất là đến các cơ quan tư vấn đầu tư để được thẩm định và tư vấn chính xác.

Thứ ba, khi thuê cửa hàng, ngành kinh doanh có tiền thuê cao lại không nhất thiết là chủ ngành kinh doanh thích hợp nhất. Nếu đưa tiền thuê cửa hàng cao cho ngành nghề không chịu được mức tiền thuê đó, ví dụ như cửa hàng hoạt động lĩnh vực đơn giản là ngành ăn uống, vậy cho dù tạm thời có thể lấy được hoàn vốn, thời gian dài hộ kinh doanh không chịu được gánh nặng mà phải thoái lui, dẫn đến vị trí cửa hàng bỏ không, ảnh hương đến lợi nhuận lâu dài của các nhà đầu tư. Cho nên, khi thuê một cửa hàng không phải tìm ra hộ thuê thích hợp nhất, mà là hộ đưa ra giá cao nhất.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>