Phong Thủy Kinh Doanh: Làm sao để tạo được dáng vẻ ngoài hài hòa cho cửa hàng

Kiến trúc tạo hình tốt là ở chỗ khai thác ý thức thẩm mỹ của con người đi với kết cấu tạo hình. Loại ý thức thẩm mỹ này chú ý coi trọng đến đối xứng phải trái của kết cấu, trước sau cao thấp bằng nhau, vòng cung trôi chảy, vuông vắn, tròn chình… Do đó, trong khi tạo hình đặc biệt cho dáng vẻ bên ngoài cửa hàng, phải chú ý đến tính hài hoà trong kết cấu tạo hình.

6800113020120626182940172

Đó chính là xem xét đến sự độc đáo của dáng vẻ bên ngoài cửa hàng có phù hợp với ý thức thẩm mỹ của con người đối với kết cấu kiến trúc hay không. Cụ thể mà nói: xem xét đến hai bên trái, phải đã đối xứng nhau chưa, cao thấp trước sau đã tương thích chưa, không gian của bốn phía xung quanh công trình kiến trúc đã cân bằng chưa, chỗ nào cần tròn đã tròn chưa, chỗ nào cần vuông đã vuông chưa, chỗ nào cần góc đã có góc chưa…

Nguyên tắc tổng hợp chính là khi con người nhìn vào tạo hình bên ngoài của hàng cảm thấy thuận mắt, đạt được hiệu ứng thị giác tốt, đạt được sự đồng ý, cho phép của con người đối với tạo hình độc đáo cho dáng vẻ bên ngoài của cửa hàng.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>