Những quy đình về số lý biểu trong thuyết âm dương ngũ hành

Quy định số lý mang thuộc tính âm dương

Số lẻ thuộc tính dương: Động, mạnh, nóng…

Số chần thuộc tính âm: Tĩnh, mềm, uyển chuyển…

ứng dụng thuyết âm dương ngũ hành trong y học ứng dụng thuyết âm dương ngũ hành trong phong thủy ứng dụng âm dương ngũ hành trong đời sống triết lý âm dương ngũ hành trong ẩm thực tìm hiểu về âm dương ngũ hành bát quái tiểu luận triết học âm dương ngũ hành tiểu luận học thuyết âm dương ngũ hành thuyết âm dương ngũ hành trong y học thuyết âm dương ngũ hành trong phong thủy thuyết âm dương ngũ hành trong ẩm thực sự cân bằng âm dương ngũ hành trong ẩm thực luận về âm dương ngũ hành học thuyết âm dương ngũ hành trong đông y âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc âm dương ngũ hành trong đời sống âm dương ngũ hành trong y học âm dương ngũ hành trong phong thủy âm dương ngũ hành trong hôn nhân âm dương ngũ hành trong ẩm thực âm dương ngũ hành theo tháng âm dương ngũ hành luận âm dương ngũ hành bát quái âm dương ngũ hành

Số thuộc tính Dương                 Số thuộc tính Âm

1                                                       2

3                                                                          4

5                                                                          6

7                                                                           8

9                                                                           10

Quy định số lý trong ngũ hành.

Mộc            Hỏa                Thổ                    Kim                Thủy

1, 2;            3, 4;                5, 6;                    7, 8;                9, 10

Kết hợp Âm Dương và Ngũ Hành trong số lý

Dương

Âm

Dương

Âm

Dương

Âm

Môc

Mộc Hỏa Hỏa

Thổ

Thổ

1

2 3 4

5

6

Dương

Âm

Dương

Âm

Kim

Kim Thủy Thủy

7

8 9 10

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>