Những ngày nghề gì phù hợp với người có mệnh Bát Bạch Tả Phụ tinh?

Bát Bạch tinh đại diện cho sự tích luỹ, cải cách và chuyển hình, nghề thích hợp là du lịch, cao ốc, bách hoá, bất động sản, ngân hàng, siêu thị, làm các đồ chống nước như  ô, áo mưa, ủng…cửa hàng bán thịt, môi giới, thợ xâv, huấn luyện viên, bảo vệ, nhà quản lý, nhân tài cải cách, khai thác khoáng sản…

p10

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>